ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Lütfen sitemizi kullanmadan önce site kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. S-mall.store web sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

S-mall.store web sitemizdeki (bundan sonra “MAĞAZA” olarak anılacaktır.) web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar ve içeriklerinin telif hakkı, bu sitenin her türlü yasal hakkı s-mall.store adresindeki “Sibersel Ticaret” firmasına (bundan sonra “FİRMA” olarak anılacaktır.) aittir ve FİRMA tarafından işletilir. Sözleşmede açık olarak belirtilmeyen hiçbir hakka sahip olunduğu iddia edilemez.

MAĞAZA ’dan mal veya hizmet satın alan ve MAĞAZA ’da sunulan ödeme hizmeti aracılığıyla bu çerçevede mal veya hizmet ödemesi yapan gerçek veya tüzel kişiler (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır.), aşağıda sunulan şartlara tabi olduklarını, MAĞAZA ‘daki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan yasalara göre 18 yaşın üzerinde ve sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip, bu sözleşmenin okunup anlaşıldığını ve sözleşmede yazan şartlara bağlı olunduğunu kabul edilmiş sayılır.

İşbu sözleşme FİRMA ve KULLANICI ‘ya (bundan böyle her biri ayrı ayrı TARAF, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.) sözleşme konusu MAĞAZA ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve TARAFLAR işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri zamanında, eksiksiz ve doğru olarak işbu sözleşmede belirtilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 1. FİRMA, sunulan ürün ve hizmetler ile fiyatları üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 2. FİRMA, KULLANICI ‘nın sözleşme konusu hizmetlerden teknik aksaklıklar dışında yararlandıracağını kabul ve taahhüt eder.
 3. KULLANICI, MAĞAZA ‘nın kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacıyla herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 4. KULLANICI, MAĞAZA içindeki faaliyetlerinde, MAĞAZA ‘nın herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka, adaba ve kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda MAĞAZA yetkilileri bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya KULLANICI hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 5. MAĞAZA üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 6. MAĞAZA, kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacıyla 3. kişilerin sahip olduğu internet sitelerine linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlanıldığında, ilgili site kullanılmadan önce sitenin kuralları incelenmeli ve kabul edilmelidir. KULLANICI, MAĞAZA ‘nın bu türden sitelerin içeriği üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını ve bu siteler tarafından oluşturulan ya da yayımlanan içerik için hiçbir sorumluluk üstlenmeyeceğini kabul etmiştir. Bununla birlikte MAĞAZA dışındaki bir siteye verilen link, MAĞAZA ‘nın o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmemektedir.
 7. FİRMA, KULLANICI tarafından MAĞAZA ‘ya konulan içeriği incelemez, inceleyemez ve bu içerikten sorumlu değildir. KULLANICI, sunucularımızdan herhangi birine e-posta veya MAĞAZA sayfaları aracılığıyla içerik gönderdiğinde,

a. İçeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini,

b. Herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özelliklere karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinden gelen çabayı göstereceğini,

c. İçeriğin sahibi olduğunu veya o içeriği MAĞAZA ’ya sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunu ve MAĞAZA ’nın içeriği bedelsiz olarak yayımlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini veya içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet veya yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanılabileceğini,

d. MAĞAZA ‘ya sunulan içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağını ve herhangi bir 3. Kişinin sunulan içerikle ilgili olarak FİRMA aleyhine hukuki işlem başlatması durumunda bu hususta FİRMA ‘nın zararlarını tazmin edeceğinizi kabul eder.

 1. KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
 2. KULLANICI, MAĞAZA ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden FİRMA sorumlu tutulamaz.
 3. FİRMA, dilediği zaman MAĞAZA ‘da sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI ’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 4. İşbu sözleşme ile ilgili TARAFLAR ‘a gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMA ’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI :

 1. MAĞAZA ‘da yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları, MAĞAZA işleteni ve sahibi FİRMA ‘ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. MAĞAZA ’nın ziyaret edilmesi veya MAĞAZA ‘daki hizmetlerden yararlanılması, KULLANICI ‘ya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
 2. FİRMA ‘nın önceden yazılı onayı olmadan MAĞAZA ‘da yer alan içeriğin tümünün veya bir kısmının herhangi bir biçimde aktarılması, çoğaltılması, yayımlanması, kopyalanması vb. kullanımı aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır.
 1. MAĞAZA ’nın bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 2. FİRMA, MAĞAZA sayfalarını bilgisayarınız üzerinde görüntüleme ve bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece FİRMA ‘nın yazılı iznine tabidir. MAĞAZA sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir. Bununla birlikte MAĞAZA içeriğinin ticari olmayan bir amaçla kullanımı yasak değildir. Basın bültenlerinin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı atfen belirtildiği sürece genel iletişimde serbesttir.

 

KİŞİSEL VERİLER :

 1. FİRMA, MAĞAZA üzerinden KULLANICI ‘ların ilettiği kişisel bilgileri 3. kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi vb. KULLANICI ’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘KİŞİSEL VERİLER’ olarak anılacaktır.
 2. KULLANICI, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, MAĞAZA ’nın sahibi olan FİRMA ‘nın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini yurt içinde ve yurt dışında, iştirakleri, bağlı bulunduğu grup şirketleri ve MAĞAZA ‘daki hizmet sağlayıcıları ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler FİRMA bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
 3. KİŞİSEL VERİLER, usulüne göre talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

GENEL KOŞULLAR :

 1. İşbu sözleşme maddesi uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. FİRMA, MAĞAZA sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez ve sayfaları dilediği zaman gözden geçirme veya erişimi kaldırma hakkını saklı tutar.
 2. FİRMA, MAĞAZA ‘nın yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. MAĞAZA yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye FİRMA ’dan bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.
 3. FİRMA tarafından MAĞAZA ‘da sunulan hizmetler “genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi” ve “mümkün olduğu sürece” esasına dayanarak verilmiştir.
 4. Bu sayfaların içeriği, mevcudiyeti, doğruluğu ve güvenilirliği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik, satılabilirliğe veya belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir türden garanti verilmemektedir. FİRMA, MAĞAZA ‘da sunulan hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek hiçbir direkt veya dolaylı, sürekli veya arızi, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kâr kayıplarından veya iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı FİRMA ’ya bildirilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır.
 5. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

MÜCBİR SEBEPLER :

TARAFLAR ‘ın kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (bundan sonra “MÜCBİR SEBEP” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler TARAFLAR ‘ca ifa edilemez hale gelirse, TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu sürede TARAFLAR ’ın işbu SÖZLEŞME ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

TARAFLAR arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLAR ’ın defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, KULLANICI bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Antalya (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.